Alie Ekkelenkamp

Cor Verheul eindigde zijn bijdrage vorig clubblad met de vraag of Alie Ekkelenkamp zich nog kon herinneren dat zij ooit met 37-35 een game van hem had gewonnen. Wij gingen met Alie in gesprek.

Alie, weet je nog welke vraag Cor had?
Ja, 37-35 toch? Hij vertelt me dat zo vaak, dat kan ik onmogelijk vergeten. In die tijd viel ik nog niet aan, toen schoof ik alleen maar. En hij was ook alleen maar aan het prikken.

Alie, jij hebt mij wel eens verteld dat er mensen binnen de club zijn waar niet zo veel aandacht naar uitgaat als naar jou, maar deze mensen zijn volgens jou minimaal zo belangrijk voor DTV als dat jij bent of bent geweest. Kun je hier een paar voorbeelden van geven?
Bijvoorbeeld een Alie van Oenen, een Cor Verheul, een Henk Dunnewind. Henk vraagt nooit wat, maar is altijd bezig. Ik zie hem vaak buiten het gebouw en in de kantine de boel schoonmaken. Henk zit overal. Hij gaat zelfs op het dak om de dakgoten leeg te maken. En Alie van Oenen doet al jaren het vervoer van de jeugd. Alie zit ook bij de recreantengroep. En Luc van der Maaten, die neemt nu voor een groot gedeelte de recreantentraining van mij over. Daar ben ik heel blij mee!

Jij hebt heel veel ervaring binnen het bestuursleven. Wat vind jij nu belangrijk binnen een vereniging?
Ik vind het heel belangrijk dat iedereen binnen de club wát doet. Het hoeft allemaal niet zoveel te zijn, schoonmaak, kantine, wat voor een commissie dan ook, als elk lid maar iéts doet!

Wat wil jij het huidige bestuur adviseren om dát voor elkaar te krijgen?
DTV heeft een voorzitter gehad, Jaap Winkeler. In die tijd zijn we als bestuur afspraken gaan maken met ouders van jeugdleden. Dan kwamen we op bezoek en gingen we in een kwartiertje half uurtje kennis maken met de ouders. We hadden een aantal vragen voor hen, en vertelden ze ook welke taken binnen de club door vrijwilligers vervuld moesten worden. Dan vroegen we ze welke rol zij eventueel wilden spelen binnen de vereniging. Daar is toen heel veel uitgekomen. Daar is bijvoorbeeld Jan Brandriet uit naar voren gekomen als nieuwe voorzitter. Dat was een hele klus, maar het was wel een klus die wat opleverde. En een ander belangrijk aandachtspunt is de publiciteit in de pers, bijvoorbeeld via Dalfsennet.nl. Daar kun je persberichten naar toe mailen, en dan krijg je een mailtje terug met “Stiet erop heur!”. Mijn man Gerard schreef altijd de stukjes voor de Dalfser Krant. Dat heeft hij wel 30 jaren gedaan. Maar hij is destijds gestopt omdat het steeds moeilijker werd om stukjes geplaatst te krijgen. Gerard is ook zo’n stille werker op de achtergrond. Die is jarenlang met de meiden als coach het land doorgereisd. En hij deed samen met Gé Achterberg het clubblad. En hij is 12,5 jaar lang secretaris geweest van de Afdeling Zwolle. Ledenlijsten, competitielijsten, licenties, hij moest toen alles met de hand verwerken. Dan zat hij tot ‘s avonds twaalf uur, half één ergens achter zijn bureau dat weg te werken.

Jij bent de komende dertig jaren nog lid van DTV. Wat zou jij nog graag bereikt zien binnen DTV?
Ik hoop dat ze dan nog bestaan. Vooral de jeugd verdient aandacht. We hebben veertien jeugdteams gehad en nu nog vijf. Het is ook de tendens van deze tijd, hoor. Kinderen zeggen veel sneller af voor een competitiewedstrijd of moeten zo nodig drie wedstrijden achter elkaar spelen. Dat was in mijn tijd nog niet. Wat ook een hele mooie tijd was, was vanaf ’86. Toen is Henk Mannes aangesteld. Samen met Jaap Aafjes en Henk vormden wij toen de TC. Hoe hij het doet, dat weet ik niet maar hij kan goed met jeugd omgaan. Henk kan jeugd aantrekken en hij zet zich voor 100% in. Zijn manier van training geven was altijd op zo’n plezierige manier dat de jeugd niet gauw af haakte. Henk is ook lid van verdienste van DTV.

Wie is er de volgende keer aan de beurt in deze rubriek? Als er iets is wat jij nog van een lid wilt weten, dan mag je dat nu stellen!
Oeps, dat weet ik zo niet.

Wat zou je van Henk Mannes willen weten? Dan gaan we toch gewoon Henk interviewen voor komend clubblad.
Ja! Dat mag best. Wat wil ik van hem weten? Wat ik van hem wil weten is of hij nog steeds meegaat naar alle toernooien om te coachen. Hoe kan hij de drang om te presteren zo lang volhouden? Want hij heeft gepresteerd! Het was een drijver, hoor. Door zijn gedrevenheid wist hij ook mij te motiveren en aan te zetten tot actie. Misschien moet hij nu na zijn ziekte het baken enigszins iets bij sturen. Daar ben ik wel benieuwd naar.

 

Alie vs Cor

Reageren