Bericht over huisvesting DTV’84

Beste leden van DTV’84, 

Onze huisvestingsproblematiek vraagt in 2024 om een oplossing, omdat wij verwachten dat we eind 2025 de “Doorbraak” moeten verlaten. Inmiddels zijn we hier als bestuur al ruim 6 jaar mee bezig en willen jullie nu graag meenemen in dat wat er in die afgelopen 6 jaar allemaal aan acties/activiteiten heeft plaatsgevonden. 

Zo’n 10 jaar geleden, tijdens de realisatie van de Trefkoele+ heeft de gemeente namelijk aangekondigd dat ze ons recht van opstal per 1 januari 2020 zouden beëindigen. De wens van de gemeente was destijds, dat wij als DTV’84 over zouden gaan naar de Trefkoele. DTV’84 heeft toen meteen duidelijk gemaakt dat een “verhuizing naar de Trefkoele” een ernstige bedreiging zou zijn voor het voortbestaan van onze tafeltennisvereniging. Een tafeltennisvereniging die juist om zijn persoonlijke betrokkenheid geliefd en van betekenis is. 

Sinds 2018 zijn we hierover weer intensiever in gesprek met de gemeente en daarin zijn o.a. de volgende zaken aan de orde geweest: 

· Grond/plek om te bouwen of ruimte voor locatie voor de vereniging; 

· Waardebepaling gebouw/financiën. 

De gemeente stelde geen verplichting dan wel verantwoordelijkheid te voelen om onze vereniging te helpen een eigen locatie te realiseren. Wel werd uiteindelijk een aantal plaatsen op Gerner aangewezen zoals: 

· Achter het SVD-gebouw (voetbal) met multifunctioneel gebruik van de kantine; 

· 2 locaties bij de voetbalkleedkamers op Gerner met gebruik van de kleedruimtes; 

· 3 locaties bij het zwembad met gebruik van de kleedruimtes; 

· Bij de schietsport met gebruik van de kantine. 

Om diverse redenen, die DTV niet te verwijten zijn, zijn al deze locaties afgewezen. 

Er werd vervolgens door DTV’84 nog een aantal opties voorgesteld en er werden tevens gesprekken met andere partijen gevoerd. Hieronder op een rij welke gesprekken/ideeën er allemaal zijn geweest om een idee te schetsen van de vele inspanningen vanuit ons als vereniging: 

· De parkeerplaats voor de tennisvereniging; 

· Verbouw/aanpassing van ruimten in de “Buitenspiegel” (school in Ankum) en het bouwen van een gymzaal achter de “Buitenspiegel” met de insteek van 

multifunctioneel gebruik door de school en onze vereniging, kon uiteindelijk niet op medewerking van de gemeente rekenen; 

· Verbouw van verenigingsgebouw Ankum met daarachter een tafeltenniszaal. Het verenigingsgebouw zou multifunctioneel ingezet kunnen worden door buurt/school/verenigingen, eventueel in samenwerking met Dalfser investeerders om boven het gebouw ook appartementen te realiseren. Helaas zag de buurt een tafeltenniszaal niet zitten. Jammer, want hier is veel tijd in geïnvesteerd; 

· Gesprekken met de scouting over een gezamenlijke multifunctionele hal; 

· Gesprekken met de hockey over een hal op het terrein naast hun parkeerplaats en zelfs op hun eigen terrein; 

· Op verzoek van de gemeente zijn er twee oriënterende gesprekken geweest met de Trefkoele. Conclusie van beide gesprekken was dat vanwege de vereiste plafondhoogte alleen de grote hal een optie zou zijn. Echter, behalve dat de huur voor ons niet te betalen zou zijn, zou de hal ook te weinig uren beschikbaar zijn voor ons; 

· We zijn bij “De Potstal” in Hoonhorst gaan kijken; 

· Op onze oproep voor het samen realiseren van een multifunctioneel gebouw heeft alleen de EHBO gereageerd. De ruimte die zij gebruiken is echter niet geschikt voor onze sport; 

· Onlangs zijn we in gesprek met de voetbalverenigingen gegaan. Dit gaat om een zeer langdurig traject, waar nu nog geen enkel zicht is op onze mogelijkheden in samenwerking met SVD/ASC. De contacten houden we uiteraard warm. 

Zoals u ziet, zijn er al veel dingen op -en aangepakt. Maar helaas heeft dit tot op dit moment nog geen concrete oplossing opgeleverd. 

We willen heel graag in samenwerking met anderen een multifunctioneel gebouw realiseren. De komende maanden gaan we (in samenwerking met Rabobank Clubsupport) daarom nogmaals alles uit de kast halen om onze vereniging te redden en een goed onderkomen te vinden. 

Helpt u mee?! Zegt het voort! Wie weet komt dit bij een potentiële samenwerkingspartner terecht. Ideeën? Deel ze met het bestuur! Vragen? Stel ze aan het bestuur!

Reageren