Bestuur en overige vrijwilligers

Bestuur

Voorzitter Vacant voorzitter@dtv84.nl
Secretaris Willemien van Oenen secretariaat@dtv84.nl
Penningmeester Harmen Kramer penningmeester@dtv84.nl
Technische zaken Vacant technischezaken@dtv84.nl
Algemeen lid Dionne Damman dionnedamman@home.nl 
Facilitaire Zaken Vacant facilitair@dtv84.nl
Communicatie, PR
& Sponsoring
Ellen Snijder sponsoring@dtv84.nl

Overige vrijwilligers

Trainers Matthias Dul
Benthe Brandwacht
Luc van der Maaten
benthebrandwacht@gmail.com
luukvandermaaten@gmail.com
Wedstrijdsecretaris jeugd Wilko Braam 1976.wilko@gmail.com
Wedstrijdsecretaris Senioren Wilko Braam 1976.wilko@gmail.com
Aanleveren nieuwsberichten
Beheer website
Jan-Jaap Schipper jjschipper@hotmail.com
Kantinedienst-rooster Wilko Braam 1976.wilko@gmail.com
Schoonmaakrooster Hans Kalter hanskalter@hotmail.com 
Vertrouwenspersoon Inge Schultze 06 – 481 717 26
Erelid Alie Ekkelenkamp  
Leden van verdienste Luc van der Maaten en Henk Mannes