Bestuur en overige vrijwilligers

Bestuur

Voorzitter Claudi Hendriks voorzitter@dtv84.nl
Secretaris Willemien van Oenen secretariaat@dtv84.nl
Penningmeester Harmen Kramer penningmeester@dtv84.nl
Technische zaken Rik Weijs technischezaken@dtv84.nl
Algemeen lid Mirjam de Boer
Facilitaire Zaken Vacant facilitair@dtv84.nl
Communicatie, PR
& Sponsoring
Yoran Tonnema sponsoring@dtv84.nl

Overige vrijwilligers

Trainers Henk Mannes en Luc van der Maaten mannesbalkbrug077@gmail.com
luukvandermaaten@gmail.com
Wedstrijdsecretaris jeugd n.v.t.
Wedstrijdsecretaris Senioren Wilko Braam 1976.wilko@gmail.com
Activiteitencommissie Edith Bouwman, Marjolein Boerdijk, Mirjam de Boer, Benthe Brandwacht, Thomas Goutbeek en Robbin Kroes  activiteiten@dtv84.nl
Aanleveren nieuwsberichten
Beheer website
Dionne Damman
Yoran Tonnema
dionnedamman@home.nl
info@dtv84.nl
Kantinedienst-rooster Wilko Braam 1976.wilko@gmail.com
Schoonmaakrooster Tijs Huisman rhodohuisman@gmail.com
Vertrouwenspersoon Inge Schultze 06 – 481 717 26
Erelid Alie Ekkelenkamp
Lid van verdienste Luc van der Maaten en Henk Mannes