Schoonmaakrooster

Onderstaand het rooster voor de schoonmaak in het voorjaarsseizoen van 2018. Wijzigingen voorbehouden. Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Tijs Huisman.

Beste en lieve schoonmaakvrienden- en vriendinnen
en allen die zouden willen en niet kunnen……

Schoonmaakrooster 2018

Gelijk een non of monnik met bede en gezang in ‘t klooster,
zo kom ik nu weer met ‘mijn’ nieuwjaars-schoonmaakrooster.
Ik weet, ik lijk al op een monnik met mijn halfkale kop;
En wie kloosters wil zien, zoekt mijn website maar op.

Gij allen, die in het rooster zijd genoemd of vermeld
Voor U allen onze dank en waardering geldt!
Voor veel wat in het leven waarde heeft
geldt, dat het zeer terecht ook veel erkenning geeft.

Want wat is de zin van dit aardse tennisleven
Meer dan vreugde en lol ons steeds weer kan geven!
Want wat je met enthousiasme en humor bij anderen bereikt
Is dat je elkaars leven op een mooie manier verrijkt.

Interesse in leven en werk van anderen
kan soms al een heleboel ten goede veranderen.
Behalve tennis is dat een mooi gegeven;
dat doet ons goed en doet ons ‘beter’ leven.

Zo gaat ons leven verder in het nieuwe jaar
met vreugde en verdriet, dat is zeker waar.
Maar wie alleen op zichzelf betrokken is of wil zijn
Verarmt zijn leven – dit is een soort refrein.

Met deze gedachten, en naar ik hoop mooie woorden
Maken we weer in 2018 weer fraaie tennisakkoorden.
U allen geldt mijn hartelijke groet;
schoonmaken is iets, wat ook gebeuren moet.

Tijs Huisman (www.huismanfoto.eu)

Voorjaar 2018

Groep 1  (8 jan, 12 febr, 19 mrt, 30 apr) Groep 2 (15 jan, 19 febr, 26 mrt, 7 mei)
Alie Ekkelenkamp (432375)
Joop Vijge (431175)
Dineke Meijer (434512)
Anita Boerdijk (433910)
Sjoerd Slagter (06-53834696)
Henk Brandwacht (432958)
Nienke Majoor (06-20123310)
Wilma Zwakenberg (433566)
Ed Woerlee (038-4608233)
Groep 3 (22 jan, 26 febr, 9 apr, 14 mei) Groep 4 (29 jan, 5 mrt, 16 apr, 28 mei)
Thea vd Maaten (432017)
Jan Verheijen (430716)
Tijs Huisman (431410)
Bernard Smit (433683)
Corry van Welzen (431964)
Henk Dunnewind (431693)
Bert Klarenbeek (455861)
Jacques den Haan (451259)
Joyce van Damme (435780)
Groep 5 (6 febr, 13 mrt, 24 apr, 5 juni(di. mo.))  
Gezinus Stegeman (0651002660)
Alie van Oenen (433999)
Hermien Koggel (434310)
Janke de Jager (434275)

Opmerkingen

Voor suggesties, vragen of ruilverzoeken kun je contact opnemen met Tijs Huisman (431410).

Alvast bedankt voor jullie inzet!