Per september: verruimde openingstijden en ook Dynamic Tennis kan weer starten

Beste leden,

We hopen dat het goed met een ieder gaat. Inmiddels is de eerste bestuursvergadering op 1,5 meter afstand een feit! We hebben besloten dat een aantal regels voor de komende maanden (september/oktober) van kracht blijven, maar we gaan ook verruimen in de beschikbare uren om te tafeltennissen. Ook Dynamic Tennis gaan we weer opstarten.

Henk Mannes is (voorlopig) gestopt met het geven van trainingen, daardoor kunnen we de gehele woensdagavond gebruiken voor vrij spelen, voor zowel jeugd als senioren waarbij wel gereserveerd dient te worden via Pingpongbaas. Op de woensdagmorgen wordt er momenteel in twee groepen gespeeld. Wilt u op woensdagmorgen tafeltennissen, dan kan er een plek gereserveerd worden bij één van de recreanten (zie onderstaand schema). Reserveren blijft dus voorlopig verplicht.

Woensdag 9 september
9.00 uur – 10.30 uur : Jan                         
11.00  uur – 12.30 uur: Vera

Woensdag 16 september
9.00 uur – 10.30 uur : Ron                      
11.00  uur – 12.30 uur: Vera  

Woensdag 23 september
9.00 uur – 10.30 uur : Mirjam               
11.00  uur – 12.30 uur: Wim

Woensdag 30 september
9.00 uur – 10.30 uur : Mirjam               
11.00  uur – 12.30 uur: Wim

Indien er onder de recreanten belangstelling is om het aantal uren uit te breiden, kan er een tweede ochtend geopend worden. Wij horen dit graag! Het maximum van 8 spelers in de zaal blijft voorlopig van kracht. Ook dubbelspel is vanaf 1 september weer toegestaan.

Ook de reservering via Pingpongbaas wordt uitgebreid onder dezelfde regeling.

Dynamic Tennis kan vanaf 1 september opgestart worden met maximaal 8 spelers in de zaal. Voorlopig reserveren via de bestaande whatsapp-groep. Het uiteindelijke aantal spelers kan zich registreren in een schrift in de zaal.

Voor de goede orde hieronder het overzicht van openingstijden zoals dat gaat gelden voor de maanden september & oktober:

Maandag         13.30 – 15.30 uur        Dynamic Tennis via whatsapp-groep/schrift in de zaal

Dinsdag           18.45 – 19.45 uur        Jeugdtraining

                        20.00 – 21.30 uur        Tafeltennis via Pingpongbaas reserveren

Woensdag       09.00 – 10.30 uur        Tafeltennis via telefonisch reserveren (schema volgt)

                        11.00 – 12.30 uur        Tafeltennis via telefonisch reserveren (schema volgt)

                        19.30 – 21.30 uur        Tafeltennis via Pingpongbaas reserveren

Donderdag      19.00 – 20.15 uur        Tafeltennis via Pingpongbaas reserveren

                        20.30 – 22.00 uur        Dynamic Tennis via whatsapp-groep/schrift in de zaal

Vrijdag           19.30 – 21.30 uur        Tafeltennis via Pingpongbaas reserveren

Zaterdag         13.00 – 14.30 uur        Tafeltennis via Pingpongbaas reserveren

                        15.00 – 17.00 uur        Tafeltennis via Pingpongbaas reserveren

Uiteraard geldt dat bij aanvang van de competitie, de openingstijden opnieuw bekeken zullen worden.

Onderstaand nogmaals de regels die we hanteren tijdens deze Corona-periode:

Op het speelveld hoef je geen 1,5 meter afstand te houden. Dus tijdens het spelen is dit niet verplicht, maar vermijd natuurlijk wel zo veel mogelijk contact. Buiten het speelveld dient WEL 1,5 meter afstand gehouden te worden. 

De kantine en kleedkamers blijven dicht. Je moet dus thuis je sportkleding aantrekken en neem zelf eventueel wat drinken mee. De toiletten zijn wel toegankelijk. 

Per tafel mag maximaal 1 bal tegelijk gebruikt te worden. Met deze bal blijf je spelen en moet je ook telkens zelf weer oprapen. Veeg je handen niet af aan de tafel. 

Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van het tijdsblok in de zaal. Bij binnenkomst dien je je handen schoon te maken met de desinfecterende gel die in de zaal staat. 

Na het spelen maakt iedereen zijn eigen tafel schoon en ook de bal waar je mee gespeeld hebt voordat je hem terug legt in de bak. Ook het toilet moet even met een doekje worden afgenomen door iemand van de groep. In de zaal liggen doekjes en staat een grote fles met desinfecterende handgel.

Mocht je klachten hebben, kom dan niet naar de Doorbraak! Meld je dan af bij de zaalwacht zodat iemand anders in jouw plek kan tafeltennissen.

Wij wensen iedereen heel veel sportplezier! Eind oktober bekijken we de situatie opnieuw!

Verder kunnen we jullie meedelen dat de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 28 oktober aanstaande. Hoe we dit gaan organiseren, horen jullie nog.

Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering zijn er vacatures in het bestuur. Heb je interesse bij te dragen aan onze prachtige club, meld je dan bij een van de bestuursleden voor meer informatie.

Het bestuur

Claudi-Mirjam-Rik-Yoran-Harmen-Willemien

Reageren