DTV’84 met plastic

Zoals waarschijnlijk bekend heeft de ITTF en NTTB een verandering op stapel. Onze vertrouwde celluloid-bal gaat van het tafeltennistoneel verdwijnen. Om gezondheidsredenen. Want het schijnt niet goed te zijn om de lucht die in zo’n bal zit gedurende meerdere uren aaneengesloten op te snuiven. En dat klopt. Maar gelukkig deden we dat niet. En daar komt een plastic bal voor terug.

De verplichting om met de plastic bal te spelen gaat voor de afdelingscompetitie in per 1 januari 2016. Internationaal speelt men al een tijdje met de plastic bal, en ook op landelijk niveau en op landelijke jeugdtoernooien is de plastic bal per september 2015 een verplichting.

Voor DTV’84 was de afweging hoe hier mee om te gaan. We hebben damesspelers die op de zaterdag met dd plastic bal moeten spelen, en ook jeugdspelers die ranglijst-toernooien spelen, worden met de nieuwe bal geconfronteerd. Om te voorkomen dat deze spelers de ene dag met celluloid en de andere dag met plastic spelen, heeft het bestuur afgesproken dat DTV’84 en masse overgaat op de plastic bal. Dus:
– in de damescompetitie
– in de afdelingscompetitie
– in de jeugdcompetitie
– op de trainingen

Voor de recreantenspelers bestaat de mogelijkheid om nog een tijdje met de celluloid-ballen te spelen, omdat zij in wedstrijden niet worden verplicht.

wordt gespeeld met de plastic bal. Deze bal kent een aantal voordelen, maar ook een paar nadelen. De nadelen zijn:
– de bal is relatief duur
– de bal gaat sneller kapot.

Dat laatste merk je vanzelf wat wel en niet goed is voor de bal. Het bestuur heeft afgesproken dat er op trainingen en met vrij spelen nog slechts met een (1)bal per tafel wordt gespeeld en niet met meerdere ballen per tafel. Dit om te voorkomen dat er meer ballen kapot gaan dan noodzakelijk is. Wanneer je het moeilijk vindt om hieraan te wennen, ben je als individu natuurlijk altijd vrij om een eigen doosje ballen aan te schaffen en zo toch meerdere ballen per tafel te houden. Alleen zijn de kosten van de kapotte ballen dan voor jezelf en niet voor de club.

Het zal wellicht even wennen zijn, maar zoals we van kurk naar rubber, naar twee verschillende kleuren rubber, van een 38mm naar een 40 mm bal, en naar het opgooien bij de service zijn gegaan, zal ook deze verandering straks ‘de normaalste zaak van de wereld zijn’.

Reageren