DTV’84 in De Trefkoele+? 1

Zoals afgelopen ledenvergadering uitgebreid aan bod is gekomen, is DTV’84 door de gemeente Dalfsen benaderd om deel te nemen in het project De Trefkoele plus. Hier hebben Jos en ook Luc van der Maaten talloze gesprekken over gevoerd, met de gemeente, met het bestuur en zelfs burgemeester Han Noten heeft De Doorbraak bezocht.

Het bestuur heeft zich uitgebreid verdiept in de praktische en financiële consequenties van   participatie in het prestigieuze project. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat deelname aan De Trefkoele onder de geschetste voorwaarden op middellange termijn uitmondt in een faillisement van DTV’84. Kort samengevat voorziet het bestuur bij participatie de volgende consequenties:

– hogere kosten door aanzienlijk hogere huurtarieven;

– minder inkomsten door verlies van kantine-inkomsten;

– aanzienlijk minder zitruimte voor toeschouwers en spelers.

Uiteindelijk zou DTV’84 het op korte termijn kunnen nog financieel redden door de afkoopsom die de gemeente beschikbaar wil stellen. Tijdens de ALV van 2012 wilde de wethouder hier nog niet aan, maar ook de gemeente is tot inzicht gekomen dat DTV’84 zonder de afkoopsom op zeer korte termijn haar doodsvonnis zou tekenen. Maar ook met deze afkoopsom die nog geen 50% bedraagt van de waarde van de Doorbraak waar DTV’84 OZB-belasting over betaalt, lijkt het op lange termijn niet haalbaar om de club gezond te houden, wanneer de huurtarieven kloppen zoals die door de gemeente aan DTV’84 zijn gepresenteerd.

Voor meer informatie verwijzen we naar de bijlagen waarin de uitgebreide correspondentie aan en van de gemeente staat vermeld.

Brief DTV

ICS Adviseurs nav brief december 2012

Trefkoele+

Eén reactie op “DTV’84 in De Trefkoele+?

  1. Reageren Like Lyons apr 8, 2013 22:48

    Mooie briefwisseling, duidelijk. Jullie hebben helemaal gelijk. Complimenten!
    En een hele mooie website. Nog meer complimenten.
    Like Lyons

Reageren