ALV 2021 & Nieuwsbrief november 2021

Allereerst willen wij de Algemene Ledenvergadering onder uw aandacht brengen, welke gehouden zal worden op woensdag 17 november aanstaande vanaf 20.00 uur. Wij zullen de Covid maatregelen in acht nemen, wat inhoudt dat wij een opstelling zullen maken in de zaal (zodat voldoende afstand gehouden kan worden). Daarnaast zal er koffie/thee worden geschonken  in de zaal. Helaas zal er dit jaar geen gelegenheid zijn om gezellig na afloop nog een drankje met elkaar te doen.  

De stukken voor de vergadering vindt u in de toegezonden email. Met name de bestuursbezetting en de vrijwilligerstaken vragen bijzondere aandacht! Wij hopen op een grote opkomst en op een op de toekomstgerichte discussie!

Volwassenen

Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief hebben wij 6 nieuwe leden mogen verwelkomen. Voor de maanden november en december zal er voor de donderdagavond een programma in elkaar worden gezet, wat er als volgt uit zal zien:

11 november   dubbelspel (middels kaarten trekken)
18 november   tips & tricks-training door Hugo & Harmen
25 november   vrij spel
2 december     vrij spel
9 december     dubbelspel (middels kaarten trekken)
16 december   tips & tricks-training door Hugo & Harmen
23 december   vrij spel
29 december   oliebollentoernooi
30 december   vrij spel

Op woensdag 29 december het oliebollentoernooi weer georganiseerd worden; de organisatie daarvan ligt dit jaar in handen van Edith & Marjolein. Meer informatie daarover volgt nog.

De donderdagavond staat open voor alle leden (vanaf 16 jaar); dus heb je zin om een potje te tafeltennissen op donderdagavond, dan ben je van harte welkom. Zoals bekend, is er een donderdagavond whatsapp groep waarin wekelijks wordt gedeeld hoe laat de zaal geopend wordt.

Verder zijn we momenteel in gesprek met een trainer om 3-wekelijks een training te verzorgen voor de aanwezigen van de donderdagavond. Zodra concreet, zullen wij dat uiteraard met jullie delen.

In januari gaat er nogmaals een kennismakingscursus (start 13 januari en de daarop volgende 3 donderdagen) georganiseerd worden door Matthé en Willemien. Uiteraard zal dit weer via diverse kanalen bekend worden gemaakt. Tevens vragen wij jullie in je netwerk bekend te maken dat er weer een kennismakingscursus gestart zal worden.

Jeugd

In de maanden september en oktober hebben ook dit jaar weer diverse jeugdactiviteiten plaatsgevonden als onderdeel van de ‘drietrapswervingsraket voor de jeugd’. Zo heeft DTV’84 in september gymlessen verzorgd voor ongeveer 300 leerlingen van verschillende scholen in Dalfsen. Aansluitend hebben de Sports4Kidstrainingen plaatsgevonden op drie woensdagavonden voorafgaand aan het scholierentoernooi tafeltennis dat in de herfstvakantie plaatsvond in De Doorbraak. 

Zoals u wellicht gelezen heeft in de Dalfser media en/of via onze social media kanalen, is het scholierentoernooi goed bezocht. We hopen als DTV’84 het aangewakkerde enthousiasme voor de sport tafeltennis bij deze jeugdigen vast te houden. Diverse kinderen die hebben deelgenomen aan de gymlessen, Sports4Kids en/of het scholierentoernooi weten nu de weg naar De Doorbraak te vinden voor enkele gratis proeftrainingen, waarna we hen een lidmaatschap kunnen aanbieden. 

Aangezien het gros van de jeugdigen naast tafeltennis al een andere competitiesport beoefent, hebben we nagedacht over een aantrekkelijk en ook voldoende laagdrempelig aanbod om in het weekend tafeltenniswedstrijden te kunnen spelen. Dit naast de mogelijkheid om in teamverband deel te nemen aan de NTTB-jeugdcompetitie. Momenteel wordt er gewerkt aan een maandelijks instuiftoernooi bij DTV’84 voor onze jeugdleden op de zaterdagen, waarbij de jeugdleden ieder één introducé mee mogen nemen.  We hopen de komende maanden diverse nieuwe jeugdleden te mogen verwelkomen. Uiteraard vraagt het beschreven aanbod het nodige aan inzet en enthousiasme van diverse vrijwilligers. Mocht u ook een steentje willen bijdragen aan het jeugdaanbod, dan vernemen we dit graag en kunt u dit kenbaar maken bij Dionne of Claudi.

Recreanten

Voor de recreanten/sporters overdag wordt momenteel nagedacht over een activiteit. Momenteel wordt er een mooie flyer ontwikkeld en wordt er nagedacht over een activiteit welke nog dit jaar georganiseerd kan worden. Hou de website en social media-kanalen in de gaten.

Jumbo Vul de Kas

Mogen wij als laatste nogmaals de Jumbo Vul de kas actie bij u onder de aandacht brengen? Graag ontvangen wij uw bonnen – verkregen bij de boodschappen bij de Jumbo – in “onze” brievenbus voor in de winkel.

Wij zien jullie graag op woensdag 17 november aanstaande!

Bestuur DTV’84

Claudi, Dionne, Harmen, Rik, Yoran, Willemien

Reageren