Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Donderdag 27 november 2014 om 20.00 uur is het weer zover. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van DTV’84 staat op die avond gepland. Op de ALV verantwoordt het bestuur zich aan de leden voor de activiteiten in het seizoen 2013/2014. Ook wordt er voorzichtig vooruit gekeken naar de geplande ontwikkelingen in het huidige seizoen. Uiteraard kun je als lid ook vragen stellen of opmerkingen plaatsen over de gang van zaken in afgelopen jaar. Op de komende ALV zijn er ook twee bestuursfuncties te vervullen:

– bestuurslid jeugdzaken

– bestuurslid technische zaken

 

Trekken bovenstaande functies je niet aan, maar zou je wel deel uit willen maken van het bestuur. Neem dan contact op met voorzitter Jos van der Vegt op nummer 06-14391896 of josvandervegt@hotmail.com.  Wellicht dat er binnen het bestuur ook met portefeuilles kan worden geschoven. Samen kun je overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Het is fijn, dan wel niet noodzakelijk, dat bovenstaande functies op de ALV worden ingevuld. Twee vacatures in het bestuur doen een groot beroep op de overige bestuursleden. Het risico is dat er te veel taken blijven liggen waar je als DTV-lid onherroepelijk hinder van gaat ondervinden. Laten we hopen dat het niet zover hoeft te komen.

Tot donderdag 27 november !

het bestuur van DTV’84

 

118

Reageren