14 november a.s. Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur van DTV’84 alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Waar? De Doorbraak
Wanneer? Donderdag 14 november
Hoe laat? 20.00 uur

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Binnengekomen stukken en mededelingen

3. Notulen vergadering d.d. 20 november 2012

4. Verslag Verenigingsjaar 2012/2013

5. Financieel verslag 2012-2013 + verslag kascommissie

6. Begroting 2013/2014

7. Huisvesting en verlenging erfpacht

8. Drank- en horecawet per 1-1-2014

9. Bestuursbezetting

10. Mededelingen commissies

· Technische Commissie

· Activiteitencommissie, incl. Actiecommissie

· PR + Sponsorcommissie

11. Rondvraag en sluiting

De financiële stukken en het jaarverslag zullen zo snel mogelijk in de kantine ter inzage worden neergelegd.

Wij hopen als bestuur op een zo hoog mogelijke opkomst, zodat we met z’n allen het jaar 2012/2013 goed kunnen afsluiten en vooruit kunnen kijken naar het komende jaar.

Vriendelijke groeten,

Het bestuur van DTV’84
Jos, Claudi, Willianne, Hans, Rik, Henk en Jan-Jaap

Reageren